Wścieklizna to ostra wirusowa choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i ludzi. Występuje na całym świecie. Największe znaczenie w przenoszeniu choroby mają psy, koty, lisy, wilki, gryzonie i nietoperze. Choroba cechuje się upośledzeniem świadomości, podnieceniem nerwowym, agresywnością oraz postępującymi porażeniami i kończy się zawsze zejściem śmiertelnym. Choroba zaczyna się zmianami w zachowaniu, źrenice są nierównomiernie rozszerzone występuje niepokój i utrata apetytu, może wzrosnąć temperatura ciała. Po ok 3 dniach następuje silne pobudzenie przechodzące w agresję . Występuje spaczone łaknienie, manifestujące się zjadaniem niejadalnych przedmiotów , nadmierne ślinienie, wodowstręt. Pojawiają się drgawki porażenie kończyn i śpiączka prowadzące do śmierci. Okres inkubacji choroby może wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy. Źródłem zakażenia są zwierzęta w okresie inkubacji i chore. Wirus pojawia się w ślinie 3-7 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych. Główną droga zakażenia jest droga pozioma w wyniku pokąsania przez zwierzę wydalające wirus ze śliną. Wścieklizna zgodnie z obowiązującą ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych podlega obowiązkowi zgłaszania i zwalczania z urzędu, a psy po ukończeniu 8 tygodnia życia podlegają obowiązkowi szczepienia zapobiegawczego.