Wścieklizna

Wścieklizna to ostra wirusowa choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i ludzi. Występuje na całym świecie. Największe znaczenie w przenoszeniu choroby mają psy, koty, lisy, wilki, gryzonie i nietoperze. Choroba cechuje się upośledzeniem świadomości, podnieceniem nerwowym, agresywnością oraz postępującymi porażeniami i kończy się zawsze zejściem śmiertelnym. Choroba zaczyna się zmianami w zachowaniu, źrenice są nierównomiernie […]

Więcej