Internainterna
  • leczenie chorób wewnętrznych młodych, dorosłych i starszych zwierząt
  • choroby narządowe, układowe, zakaźne, pasożytnicze, ostre i przewlekłe
  • leczenie zachowawcze, chirurgiczne, paliatywne
  • badania laboratoryjne, RTG, USG