Podróże zagraniczne zwierząt
Przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt towarzyszących (psów, kotów, fretek) z Polski do państw członkowskich UE:

http://old.wetgiw.gov.pl/files/3857_PL-UE-obowi%C4%85zuje%20od%20dnia%2029.XII.2014-%202014-576-2013.pdf

Przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w celach niekomercyjnych z Polski do państw trzecich (poza granice UE) są krajowymi przepisami prawnymi państwa docelowego. Informacje w tym zakresie można uzyskać w placówkach dyplomatycznych danego kraju (ambasadach) lub bezpośrednio u jego władz weterynaryjnych.

Źródło:
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 022 623 20 89, fax 022 623 14 08
email: wet@wetgiw.gov.pl
www.wetgiw.gov.pl